jangafzar
01 آذر 1401 - 23:50

شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشور اثرگذار هستند

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهوری گفت: در حوزه دانش بنیان و استارت آپ بسیار خوش درخشیده ایم.

روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در خصوص  زیست بوم اقتصاد دانش بنیان و اقداماتی که برای اجرایی سازی آن انجام شده است گفت: در دهه های گذشته و با تاکید مقام معظم رهبری به حوزه علم و فناوری به عنوان کلید علم کشور نگریسته شده است .

در دهه های گذشته و با تاکید مقام معظم رهبری به حوزه علم و فناوری به عنوان کلید علم کشور نگریسته شده است .او افزود: در حوزه دانش بنیان و استارت آپ بسیار خوش درخشیده ایم. اکر بتوانیم علم و فناوری را به ثروت تبدیل کنیم می‌توانیم بگوییم دانش بنیان اقتصادی شده‌ است. کشورهایی هستند که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد شان بر پایه دانش شکل گرفته است.

او افزود: در حوزه دانش بنیان و استارت آپ بسیار خوش درخشیده ایم. اکر بتوانیم علم و فناوری را به ثروت تبدیل کنیم می‌توانیم بگوییم دانش بنیان اقتصادی شده‌ است. کشورهایی هستند که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد شان بر پایه دانش شکل گرفته است.او افزود: یک نوآوری عام وجود دارد که تمام کشور ها بر پایه آن حرکت می‌کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم در مسیر این نوآوری که علم است حرکت کنیم. خلق شرکت دانش بنیان ۳ سال به طول می انجامد، مسئله دیگر این است که شرکت هایی که وجود دارند را اصلاح و ارتقا دهیم.

او افزود: یک نوآوری عام وجود دارد که تمام کشور ها بر پایه آن حرکت می‌کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم در مسیر این نوآوری که علم است حرکت کنیم. خلق شرکت دانش بنیان ۳ سال به طول می انجامد، مسئله دیگر این است که شرکت هایی که وجود دارند را اصلاح و ارتقا دهیم.فیروزآبادی ادامه داد: سنجش موفقت دانش بنیان ها در اقتصاد کشور است. اگر این اقتصاد ارتقا پیدا کند، قطعا شرکت های دانش بنیان زیادی پدید خواهند آمد به طوری که مردم در درجه اول این موضوع را احساس خواهند کرد. در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی که بحث های حمل و نقل و خریدو فروش تسریع پیدا کرد، مردم فناوری و علم را کاملا احساس کردند که چگونه در زندگی هایشان پیشرفت ایجاد شده است.

فیروزآبادی ادامه داد: سنجش موفقت دانش بنیان ها در اقتصاد کشور است. اگر این اقتصاد ارتقا پیدا کند، قطعا شرکت های دانش بنیان زیادی پدید خواهند آمد به طوری که مردم در درجه اول این موضوع را احساس خواهند کرد. در پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی که بحث های حمل و نقل و خریدو فروش تسریع پیدا کرد، مردم فناوری و علم را کاملا احساس کردند که چگونه در زندگی هایشان پیشرفت ایجاد شده است.او اظهار کرد: در بحث دارو مانند داروهای مبارزه با سرطان ، واکسن ها و انواع تکنولوژی ها ورود پیدا کرده ایم و این مسئله را مردم در زندگیشان احساس می کنند.

او اظهار کرد: در بحث دارو مانند داروهای مبارزه با سرطان ، واکسن ها و انواع تکنولوژی ها ورود پیدا کرده ایم و این مسئله را مردم در زندگیشان احساس می کنند.باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیفناوری

شناسه خبر: 874615